Privacyverklaring

 Inleiding

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Niet alleen met uw haar, maar ook met uw privégegevens. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze diensten of onze web-site gebruik maakt. Ook lichten wij toe waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kapsalon La Vie Petit. Door gebruik te maken van onze diensten of deze web-site geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Kapsalon La Vie Petit respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Door ons verzamelde gegevens

Bij afspraak 

Als u bij ons in de salon een afspraak maakt om gebruik te maken van onze diensten zullen wij u vragen om uw persoonsgegevens. Deze kunnen zijn naam, adres, telefoonnummer thuis en/of mobiel, geboorte datum ook zullen wij gegevens verzamelen strekkende tot de uitvoering van onze dienstverlening. Denk hier aan kleurencodes van haarspoelingen en in het verleden uitgevoerde behandelingen. 

 

Cookiebeleid 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

 

Doeleinden en gebruik van verzamelde gegevens 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verstrekking aan derden  

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Inzage, correctie, verwijdering

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u het recht uw gegevens in te zien. Het is ons beleid dat u dit verzoekt, met het bij ons bekende email adres, of in persoon op onze winkellocatie. U krijgt hier de mogelijkheid om de bij ons bekende gegevens in te zien, en eventuele onjuistheden te laten wijzigen. 

 

Indien u wenst dat al de bij ons bekende persoonsgegevens worden verwijderd uit ons systeem, dan kunt dit doen op verzoek. Dit kunt u doen via email op ons mailadres kapsalon@laviepetit.nl of in persoon bij ons in de kapsalon. 

 

Recht van verzet

Indien u geen gerichte reclame-uitingen van Kapsalon La Vie Petit wenst te ontvangen kunt u dit bij ons aangeven. Dit kunt u doen via email op ons mailadres kapsalon@laviepetit.nl, telefonisch via +31(0)45 – 5778880 of in persoon bij ons in de winkel.

 

Overige bepalingen 

Aanpassingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.kapsalonlaviepetit.nl  worden gepubliceerd.

 

Bewaartermijnen

Al de door u verstrekte gegevens worden gedurende de termijnen die de wet hier aan stelt.

 

Social media 

Wij behouden ons het recht om al dan niet gericht reclame uitingen te doen via social media, u als gebruiker heeft de mogelijkheid onze facebook-pagina wel of niet te volgen. Door onze pagina te volgen gaat u akkoord met ons privacybeleid. Wenst u deze uitingen niet langer meer te ontvangen, heeft u de mogelijkheid onze pagina te ontvolgen.